8. decembrī TJN “Annas 2” zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” (Rīgā) starptautiska projekta “Full STEAM: an approach to science teaching in non formal settings” ietvaros sadarbībā ar TJN “Annas 2” atbalsta biedrību notika projekta vadības kārtējā – trešā – tikšanās, kuras laikā tika apspriests projektā paveiktais un konkrēti tālāk darāmais. Tikšanās laikā projekta dalībnieki no Portugāles, Īslandes un Somijas iepazinās ar zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” ekspozīciju un tās veidošanas metodiku STEAM ievirzē, kā arī apmeklēja zinātnes centra un TJN “Annas 2” darbnīcas. Viesi ļoti ieinteresēti diskutēja gan ar pedagogiem, gan audzēkņiem, gan darbiniekiem un bija pārsteigti par darbnīcu nopietno aprīkojumu.

Otrā tikšanās diena noritēja Liepājā – ZIIC Dabas mājā http://ziic.liepaja.edu.lv/ , kuras ekspozīciju veidojuši zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” darbinieki. Skat. Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes 10. decembra ierakstu.Projekta vadības nākamā sanāksme notiks 2023. gadā – Īslandē.Paldies visiem iesaistītajiem TJN “Annas 2” darbiniekiem, zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” darbiniekiem un TJN “Annas 2” atbalsta fondam!

Informāciju sagatavoja metodiķe Dace Balode