No 1997. – 2010. g. Latvijas vienīgā –
BZC „Tehnoannas pagrabi” Planetārija
izveidošanas vēsture DOKUMENTOS:

1997. g. 20. marts

 • SOROSA fondā Latvija iesniegts projekts „Planetārija izveidošana”;
 • Projekta iesniedzējs: Tehniskās jaunrades nams;
 • Projekta atbalstītāji:

*Dainis Draviņš, Lundas (Zviedrijā) Universitātes profesors astronomijā:

Citāts no atbalsta vēstules: „(..)grupa izglītības darbinieku no Rīgas (st.c. Guntis Svabadnieks no Rīgas Pilsētas Skolu valdes un Irēna Maskaļonoka no Tehniskās Jaunrades Nama) viesojās pie mums Zviedrijā (Lundā un Malmē) kā arī Dānijā (Kopenhāgenā), apmeklējot vairākas iestādes zinātnes popularizēšanai, arī lielākus un mazākus planetārijus. Savukārt man pašam 1996. gadā bija iespēja Rīgā apskatīt Tehniskā Jaunrades Namu (Annas ielā 2), ieskaitot tā jauniekārtotos „Tehnoannas pagrabus”, kur dažādi dabas, fizikas un tehnikas parādības un likumi tiek demonstrēti, daudzi no tiem ar apmeklētāja aktīvo līdzdarbību. Turienes darbība un perspektīvas darbības plāni atstāja ļoti labu iespaidu, liecinot par spējām un iespējām organizēt mūslaicīgu, izglītojošu un skolniekiem saistošu darbību. Esmu pārliecināts, ka Tehniskās Jaunrades Namam kopā ar Rīgas Skolu Valdi būs pilna kompetence, lai nodrošinātu mazmēroga planetārija uzstādīšanu, apkalpošanu un tā izmantošanu (..).”
Pēc produktu apskates kopā ar Latvijas kolēģiem mēs esam secinājuši, ka piemērotākais modelis, kas šķietami varētu būt ekonomiski pieejams, ir japāņu GOTO firmas (..) modelis „Ex – 5”.

*Rīgas pilsētas Skolu valde (priekšsēdētājs G. Helmanis):

Citāts no G. Svabadnieka sagatavotas vēstules Rīgas Domes priekšsēdētājam Andrim Bērziņam: „Apsverot visus variantus, par piemērotāko ir uzskatāms japāņu firmas „Goto” modelis Ex – 5 (..).
Izvērtējot iespējas par šāda aparāta uzstādīšanu Rīgas pilsētā, nācām pie secinājuma, ka tas varētu būt Vidzemes priekšpilsētas Tehniskās jaunrades nams. Viens no vēstules autoriem ir astronomijas skolotājs, agrāk ārštata planetārija lektors (..). Tāpēc viedoklis par vietas, nepieciešamības un darba stila piemērotību šādam mērķim, būtu vērā ņemams.
(..) Ar šo vēstuli mēs lūdzam rast iespēju arī Rīgas pilsētai palīdzēt projekta īstenošanā.”

1997. g. 19. jūnijs

Citāts: „A.god. A. Baloža kungam.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) valde savā kārtējā sēdē izskatīja Jūsu izstrādātā projekta „Izglītības projekts Planetārija izveidošanai Latvijā” pieteikumu un pieņēma lēmumu projektu atbalstīt, piešķirot tā realizācijai finansējumu – USD 2`000. Šī summa paredzēta pārvietojamā planetārija iegādei. (Irēna Freimane, programmu koordinatore)”.

1998. g. 2. augusts

Tiek uzsākta sarakste par Planetārija kupola iegādi ar Mr. Albert Pla no firmas Quim Guixa Company, (Spānija, Barselona). Sarakste pārtrūkst, jo apsolītais finansējums netiek piešķirts.

1999. g. 16. jūnijs

Tiek atsākta sarakste ar Mr. Albert Pla par Planetārija kupola iegādi. Sarakste pārtrūkst, jo apsolītais finansējums netiek piešķirts.

2001. g. 1. oktobris

Rīgas pilsētas Domei tiek iesniegts „TJN „Annas 2” darbības paplašināšanas projekta – bērnu zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” pastāvīgas darbības nodrošināšanas finansējuma pamatojums”, kurā paredzēts veikt ēkas A. Briāna ielā 8 jumta/bēniņu izbūvi – planetārija uzstādīšanai. Minētie renovācijas darbi nav veikti.

2002. g. 19. marts

Tiek atsākta sarakste ar Mr. Albert Pla par Planetārija kupola iegādi.

2002. g. 8. aprīlis

Skolu valdei tiek iesniegts „Pieteikums finansējumam Ls 4000 – 4500 apmērā lietotas automašīnas – mikroautobusa iegādei TJN „Annas 2”BZC „Tehnoannas pagrabi” VIENĪGĀ PLANETĀRIJA LATVIJĀ transportēšanai uz Rīgas un Latvijas skolām”. Finansējums netiek piešķirts.

Citāts no Pieteikuma: „(..) mikroautobuss dotu iespēju:

 • 1. pārvadāt BZC planetāriju izbraukuma seansiem;
 • 2. veidot un pārvadāt BZC izbraukuma ekspozīcijas. Šīs izglītojošās interaktīvās ekspozīcijas skolās iekļautos ne tikai astronomijas mācību programmā, bet būtu arī citu dabaszinātņu nozaru (..) mācību programmu audiovizuāls un kinētisks papildinājums. Atbilstoši eksponāti BZC uzkrājumā jau ir izstrādāti un izveidoti, balstoties uz pasaules zinātnes centru pieredzi vai arī iegādāti ārzemēs. Tie ir ieinteresējuši dabaszinātņu skolotājus (..)”

2002. g. 4. oktobris

Uz BZC „Tehnoannas pagrabi” no Spānijas ir atceļojis Planetārija kupols.

2003. g. novembris

Pēc 4 gadu elektroniskas sarakstes tiekamies klātienē – Barselonā ar Mr. Albert Pla un pārrunājam mūsu tipa planetārija (GOTO firmas modelis „Ex – 5”) un tā kupola izmantošanas novitātes.

2004. g. 13. maijs

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja. 13.05.2004 Nr.130
Par izglītības iestāžu renovācijas/rekonstrukcijas darbu prioritātēm. Komiteja vienbalsīgi nolemj:
(..)
2. Uzdot Īpašuma departamentam sadarbībā ar Izglītības, jaunatnes un sporta
departamentu sagatavot finanšu pieprasījumu Rīgas domes attīstības fondam projektu izstrādei pirmsavārijas situācijas novēršanai izglītības iestādēs (4.pielikuma 2.1 punkts):

 • Rīgas 15.vidusskola,Visvalža 9 ;
 • Rīgas 17.vidusskola, “Rīdze”, Kr.Valdemāra 2;
 • Tehniskās jaunrades nams, Annas 2, Briāna 8;
 • Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestāde, Lidoņu 8;
 • Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestāde, Maskavas 266;
 • Rīgas V.Zālīša pamatskola, O.Kalpaka bulv.8;
 • BJC “Daugmale”, Jēkabpils 1a;
 • Rīgas 62. vidusskola, Aviācijas 15.

IJSD lietojumā esošo objektu saraksts,
kuru projektu darbiem finansējums pieprasāms


2. Lokāla rakstura renovācijas darbi

Nr. Objekta nosaukums, adrese Projektēšanas darbu raksturojums

Piezīmes

2.1. Pirmsavārijas situācijas novēršana:

Tehniskās jaunrades nams,Annas 2,Briāna 8 Pārseguma pastiprināšana,bēniņu izbūve Ekspertīzes slēdziens – neatliekami veicama pārseguma nostiprināšana.

2009. g. septembris

Nordic Planetarium Assotiation konference (NPA) Sandnesā, Norvēģijā, kurā piedalās zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” vadītājs Alvis Balodis, metodiķe un NPA valdes locekle Dace Balode un ekspozīcijas menedžeris un NPA valdes loceklis Reinis Balodis. Konferences laikā Alvis Balodis saņem Starlab projektoru no zinātnes centra Vintenfabrikken

2011. g. septembris

Bērnu zinātnes centrā „Tehnoannas pagrabi” no 2. – 4. septembrim notiek BZC „ Tehnoannas pagrabi” organizēta Ziemeļvalstu planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium Association) konference, kas pulcina planetāriju speciālistus un entuziastus no 8 valstīm: Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Čehijas un Itālijas. BZC „Tehnoannas pagrabi” vadītājs Alvis Balodis uzstājas ar priekslasījumu un padomju laika Rīgas planetārija reliktu demonstrējumu, kā arī iepazīstina ar projektu „Methods of Investigation of Celestial and Non – celestial orientation of Birds”.Skat. konferences programmu