Zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” šogad uzsācis dalību Eiropas Savienības finansētā projektā “Full STEAM: an approach to science teaching in nonformal settings” (Project Reference number: 2021-1-PT01-KA220-SCH-000030430). Projektā piedalās 4 valstis: Portugāle, Somija, Īslande un Latvija. Ir notikušas jau pirmās divas projekta darba grupas tikšanās, septembra sākumā Portugālē notiks pirmais treniņpasākums projekta mērķauditorijai – zinātņu skolotājiem (nākamais notiks Somijā). Latviju projekta treniņos pārstāvēs četri zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” darbinieki. Savukārt, 2022. gada decembrī mūsu zinātnes centrā Rīgā notiks kārtējā projekta darba grupas tikšanās, lai pārrunātu iegūto pieredzi treniņa nodarbībās Portugālē un nodrošinātu tālāko projekta virzību.Dace Balode (Bērsone) #zinātnes #Rīga#Tehnoannas #STEAM