ALVIS BALODIS / vadītājs

DACE BALODE / izglītības metodiķe

ELZA KĻAVIŅA / pedagogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKSANA BALODE / pedagogs

REINIS BALODIS / pedagogs

Brīvprātīgie darbinieki

IMANTS ČERNIŠS

JĀNIS ČERNIŠS