2014. g. aprīlis

Atzinības un pateicības raksti zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” darbiniekiem

 

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” 25 gadu jubilejas pasākumā, kas interaktīvi un svinīgi tika atzīmeta 2. aprīlī „Zirgu pastā”,

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis BZC „Tehnoannas pagrabi” vadītājam Alvim Balodim pasniedza Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša Pateicības rakstu „Par nozīmīgu ieguldījumu jauniešu izglītošanā”,

 

  • LR Izglītības ministre Ina Druviete BZC „Tehnoannas pagrabi” izglītības metodiķei Dacei Balodei pasniedza LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu „Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā”,

 

  • BZC „Tehnoannas pagrabi” pedagogs Reinis Balodis saņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pateicības rakstu „Par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu, ieguldījumu Bērnu zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” attīstības veicināšanā, atzīmējot iestādes 25 gadu jubileju”,

  • BZC „Tehnoannas pagrabi” pedagogs Elza Kļaviņa saņēma saņēma Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” Atzinības rakstu „Par kvalitatīvu un radošu darbu astronomijas zinību popularizēšanā, vadot saistošus seansus zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” planetārijā, kā arī – godam pārstāvot Latviju Ziemeļvalstu planetāriju asociācijā”.