Septembra vidū TJN „Annas 2” zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” vadītājs Alvis

Balodis devās uz Rīgas sadraudzības pilsētu Norčēpingu darba vizītē, pārstāvot Rīgas domi

abu minēto pilsētu sadarbības projekta ietvaros. Aizsākums šai vizītei meklējams šā gada

pavasarī Zviedrijas karalienes Silvijas vizītē Rīgā, kuras ietvaros zinātnes centru „Tehnoannas

pagrabi” apmeklēja Norčēpingas mērs Eva Andersones kundze. Viņa izteica piedāvājumu –

meklēt vietu Norčēpingā „Tehnoannas pagrabu” eksponātu izstādīšanai – vēl jo vairāk tāpēc,

ka mūsu zinātnes centra ekspozīcijā jau no tā pirmsākumiem tiek izmantoti Norčēpingas

Arbetets museum (Darba muzeja) dāvināti eksponāti.

 

Vizītes laikā Norčēpingā Alvis Balodis piedalījās pieņemšanā Norčēpingas

municipalitātē, klāt esot Norčēpingas mēra vietniecei Jirinai Klevstigh kundzei, Latvijas

vēstniekam Gintam Jēgermanim ar ģimeni, Arbetets museum direktoram Niklas Cserhalmi,

Norčēpingas municipalitātes pārstāvim Lennart H.H. Carlsson, kino producentei no Zviedrijas

Maud Nycander, foto māksliniecei no Latvijas Intai Rukai, zinātnes centra „Tehnoannas

pagrabi” izglītības metodiķei Dacei Balodei un ekspozīciju dizaineram Reinim Balodim.

 

Foto mākslinieces Intas Rukas izstādes Norčēpingas Arbetets museum atklāšanas

laikā bez sarunām ar tiešajam iespējamajiem sadarbības partneriem, notika Alvja Baloža

saruna ar vēstnieku G. Jēgermaņa kungu par potenciālajām zinātnes centra „Tehnoannas

pagrabi” ekspozīcijām Rīgā un Zviedrijā. Sarunas atviegloja fakts, ka G. Jēgermaņa kungs ir

apmeklējis zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi” un ir labi pazīstams ar tā darbu.

 

Pēc visām oficiālajām pieņemšanām Arbetets museum direktors Niklas Cserhalmi

detalizēti iepazīstināja Alvi Balodi un pārstāvjus no zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” ar

sava muzeja ekspozīcijām, finansēšanas modeļiem, administrācijas un brīvprātīgo darbu,

ekspozīciju un darbinieku telpām un darbnīcām. Rīgas delegācija prezentēja zinātnes

centru „Tehnoannas pagrabi” un atstāja direktoram plašu vizuālo materiālu klāstu par

iespējamām sadarbības formām.

 

Vizītes laikā Norčēpingas municipalitātes pārstāvis Lennart H.H. Carlsson

iepazīstināja Alvi Balodi un zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi’ pārstāvjus arī ar

Visualiseringscenter kā iespējamo sadarbības partneri.

 

Dace Balode,

izglītības metodiķe