Darbinieki

ALVIS BALODIS / vadītājs

DACE BALODE / izglītības metodiķe

ELZA KĻAVIŅA / pedagogs

MADARA SEILE / pedagogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKSANA BALODE / pedagogs

REINIS BALODIS / pedagogs

SABĪNE CELITĀNE / pedagogs

AGNESE BERELE / klientu apkalpošanas speciāliste

SKAIDRĪTE KANDERE / dežurante

ZENTA NIEDRE / dežurante

INĀRA KROMERE / apkopēja

Brīvprātīgie darbinieki

IMANTS ČERNIŠS

JANA KOVAĻEVSKA

JĀNIS ČERNIŠS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀRIS KARRO